Steun ons en help Nederland vooruit

Wat stemt D66 in de raad? We houden het voor u bij...

We maken van elke raadsvergadering een kort verslag van hoe we gestemd hebben en of we moties ingediend of gesteund hebben...