Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 17 juli 2017

D66 wil dat burger eigen zorg bepaalt

Mensen die zorg krijgen via de gemeente moeten daar zelf meer over te zeggen krijgen. Zoals over het maken van een plan van aanpak en het mee bewaken van het eigen dossier. Volgens D66 Sudwest Fryslan zorgt dat voor een grotere betrokkenheid bij de cliënten en kan het bovendien voorkomen dat er fouten worden gemaakt en dingen dubbel worden gedaan. Door de cliënt een meer leidende rol te geven in de behandeling zal bovendien het verantwoordelijkheidsgevoel van mensen over wat ze van de gemeente krijgen toe nemen.

D66 komt daarom tijdens de behandeling van de Kadernota met een motie om een pilot op te starten in de gemeente Sudwest waarbij 50 mensen op deze nieuwe manier zeggenschap krijgen over hun eigen dossier. Het zal niet langer de gemeente of de zorgaanbieder zijn die aan de knoppen zit, maar de cliënt zelf. De gemeente en de zorgaanbieder krijgen een meer adviserende rol, waarna samen een besluit wordt genomen over het zorgpakket dat de cliënt krijgt. “Iedereen heeft het over participatie en de burger centraal, maar die laatste stap waarbij de burger echt aan het roer staat durven we eigenlijk nooit te zetten. En dat doen we hiermee wel.”, aldus fractievoorzitter Marieke Vellinga.