Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 20 september 2017

Verkiezingsprogramma 2018-2022 “D66 krijgt het voor elkaar!”

Bekijk de video van lijsttrekker Mirjam Bakker

“Goed wonen, Goede zorg, goed onderwijs” Daar zet D66 Súdwest Fryslân zich de komende jaren voor in. Met het verkiezingsprogramma “D66 SWF krijgt het voor elkaar” schetsen zij hoe de gemeente Súdwest Fryslân de komende 4 jaar verder moet ontwikkelen tot een gemeente die besluiten neemt mét inwoners, niet voor inwoners.

Speerpunten

Speerpunten in het programma zijn de verdere ontwikkeling van een “nieuwe gemeente”. Een gemeente die probeert inwoners zoveel mogelijk te betrekken bij besluiten. Investeren in duurzaamheid en een groene leefomgeving hebben een prominente plek in het programma. Ook goede zorg is belangrijk. D66 wil in de komende periode een gemeentelijke ombudsman die vragen en klachten van inwoners op het gebied van zorg op onafhankelijke wijze behandelt. Tenslotte spelen ook onderwijs en cultuur een belangrijke rol. D66 wil dat onderwijs en culturele activiteiten makkelijk toegankelijk moeten zijn voor iedereen, jong en oud. Hiervoor moeten onderwijs, gemeente en bedrijfsleven hechter met elkaar gaan samenwerken.

 

Digitaal programma

De tijd van het papieren programma is voorbij! D66 biedt haar programma geheel gedigitaliseerd aan op haar website. Dit zorgt ervoor dat het programma toegankelijker is. Het programma is makkelijk doorzoekbaar op het onderwerp dat de kiezer het meest interesseert.

Bekijk ons programma hier.