Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 27 februari 2018

Schriftelijke vragen – eigen bijdrage WMO

Via mail hoorden wij van een situatie waarin inwoners van onze gemeente een woningaanpassing voor een inwonend gehandicapt kind hebben moeten weigeren omdat zij de verplichte maandelijkse eigen bijdrage niet konden opbrengen. Na verder contact hoorden we bovendien dat deze situatie niet op zichzelf staat. Naar aanleiding hiervan heeft D66 Súdwest Fryslân schriftelijke vragen gesteld aan het college van B en W.  Als gemeente hebben we als stelregel dat de zorg leidend moet zijn. Het resultaat moet boven het proces staan. Wij vinden daarom dat het mogelijk moet zijn om flexibel om te gaan met de hoogte van de eigen bijdrage in de WMO en de termijn waarin bedragen worden afbetaald. Hierin moet maatwerk worden geleverd. We wachten de antwoorden op de vragen met spanning af.

1.Kan de wethouder bevestigen dat deze situatie voorkomt en kan worden aangegeven hoe vaak dit voorkomt?

2.Is de wethouder het met ons eens dat dit een zeer onwenselijke situatie is? Kan de wethouder toelichten op basis waarvan de eigen bijdrage wordt berekend en hoeveel ruimte de gemeente heeft in de toepassing en uitvoering van deze regelingen?

3.Kan de wethouder toelichten of en hoe de gebiedsteams in dit soort gevallen op zoek gaan naar een maatwerkoplossing?