Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 20 oktober 2020

Vragen over werkplekken voor scholieren in Coronatijd

Onze fractie vragen gesteld aan de wethouder over het grote tekort aan veilige werkplekken voor scholieren en studenten.

Door de coronacrisis moeten niet alleen volwassenen thuiswerken, ook studenten en scholieren worden gevraagd zo veel mogelijk thuis te werken. Omdat niet iedereen thuis een rustige werkplek heeft zorgde dit de afgelopen weken voor topdrukte in de bibliotheek van Sneek.  Hierdoor ontstonden soms zelfs rijen voor toegang tot de bibliotheek.
Nu de Corona-maatregelen opnieuw strenger zijn geworden is het voor jongeren nog moeilijker geworden om een veilige werkplek te vinden.  Dit kan grote gevolgen hebben.

Fractievoorzitter Marieke Vellinga: “Niet alle scholieren of studenten hebben thuis een goede werkplek. Ze hebben bijvoorbeeld geen eigen kamer, er zijn broertjes en zusjes thuis, of ze zitten juist helemaal alleen waardoor ze zich niet goed kunnen concentreren. Jongeren die hier last van hebben lopen makkelijk een grote studieachterstand op die ze heel moeilijk in kunnen halen. En dit kan dan weer grote gevolgen hebben voor de toekomst van deze jongeren! Het is belangrijk dat we er samen alles aan doen om de jongeren niet uit het oog te verliezen en ervoor te zorgen dat zij zo goed mogelijk kunnen blijven leren en studeren, ondanks de Corona-crisis.”

We willen dat de wethouder met de scholen en de bibliotheek in gesprek gaat om het probleem goed in beeld te krijgen en hier oplossingen voor te bedenken. Dit kan bijvoorbeeld het regelen van extra veilige werkplekken zijn. Deze werkplekken zouden ook gebruikt kunnen worden mochten scholen toch weer een aantal weken dichtgaan.

De vragen:

Erkent het college dat het ontbreken van goede en veilige werkplekken voor jongeren kan leiden tot studieachterstanden, en dat dit grote gevolgen kan hebben voor de toekomst van deze jongeren?

Is het college bereid om in gesprek te gaan met de bibliotheek en onderwijsinstellingen met als doel dit probleem in kaart te brengen en knelpunten te achterhalen?

Is het college bereid om als verbinder en facilitator op te treden bij het realiseren van alternatieve veilige werkplekken voor scholieren en studenten, mocht hieraan behoefte zijn?

Welke mogelijkheden ziet het college als het gaat om het realiseren van alternatieve veilige werkplekken voor scholieren en studenten?

https://www.grootsneek.nl/grootsneek/politiek/d66-stelt-vragen-over-grote-tekort-aan-veilige-werkplekken-voor-scholieren-en-studenten

https://www.lc.nl/friesland/sudwest-fryslan/D66-pleit-voor-meer-veilige-werkplekken-rijen-met-scholieren-voor-bibliotheek-Sneek-door-corona-26125261.html