Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 7 juli 2021

D66 SWF zegt “nee” tegen uitbreiding Hemelumer Hoeve

Tijdens de raadsvergadering van 7 juli heeft D66 SWF tegen de uitbreiding van varkensstal Hemelum gestemd.

Ook twee jaar geleden stemden we tegen. De reden? Volgens ons eigen bestemmingsplan is een uitbreiding van het bedrijf op deze plek en op de gevraagde manier alleen toegestaan als het aantal dierplaatsen niet toeneemt. Dat is wel het geval.

Deze regels zijn niet veranderd sinds twee jaar geleden. Daarom hebben we opnieuw tegen gestemd. Tot zover de strikt juridische afweging.

Maar er is meer aan de hand. De afgelopen twee jaar is er veel discussie in het land geweest over de toekomst van de landbouw en veehouderij. D66 heeft een leidende rol gespeeld in die discussie. Het steeds intensiever worden van de veehouderij, steeds meer dieren, steeds meer productie, is niet langer houdbaar.

Om te beginnen natuurlijk voor het dierenwelzijn. Veel dieren op een klein oppervlakte vergroot de kans op ziektes bij de dieren. Ziektes die bovendien ook weer een risico vormen voor mensen.

Geurhinder en geluidsoverlast spelen natuurlijk ook mee. Geurhinder die trouwens ook weer een gezondheidsrisico vormt. Luchtwassers helpen om de geurhinder en uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen, maar zorgen juist weer voor een veel slechtere luchtkwaliteit in een stal. En dat is dan weer niet prettig voor de dieren zelf.

Súdwest-Fryslân wil een gastvrije gemeente zijn en we hebben grote verwachtingen van onze toeristische sector. Juist Hemelum, een dorp in een van de mooiste stukjes van onze gemeente, is daarom totaal niet geschikt voor een uitbreiding naar bijna 9000 varkens. We zijn trots op onze schone lucht en ons schitterende landschap. We moeten daar dus ook zuinig op zijn. Geen Brabantse toestanden in Súdwest!

De verandering van traditionele veehouderij naar een moderne, diervriendelijke en duurzame vorm van veehouderij kun je niet bij 1 bedrijf neerleggen. Maar als gemeente staan we ook niet buiten die verandering. Súdwest-Fryslân is de grootste landelijke gemeente van Nederland. We hebben een rol te spelen. Een voorbeeldfunctie te vervullen. De landbouwtransitie gaat ons allemaal aan en we moeten samen de schouders eronder zetten. We accepteren wat niet meer kan en gaan samen op zoek naar wat wél kan. Een mooie toekomst voor mens én dier!

Thema

Innovatie & duurzaamheid

Súdwest-Fryslân kan groener, schoner en slimmer. Particulieren en bedrijven moeten gestimuleerd worden tot innovatie en duurzaamheid. Maar ook de lokale overheid zelf kan meer doen.

Lees meer