Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Steunfractievergadering

maandag 1 november 2021

Tijdens deze vergadering overleggen de leden van de D66 fractie de standpunten voor de vergaderingen van de komende weken. We volgen daarbij de agenda van de gemeenteraad, maar er kunnen ook andere onderwerpen op de ...

Tijdens deze vergadering overleggen de leden van de D66 fractie de standpunten voor de vergaderingen van de komende weken.

We volgen daarbij de agenda van de gemeenteraad, maar er kunnen ook andere onderwerpen op de agenda worden gezet.

De agenda van de gemeenteraad kunt u hier vinden : https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/gemeenteraad/

Zolang de Coronamaatregelen blijven gelden zullen de vergaderingen digitaal plaatsvinden.

Wilt u over een onderwerp komen meepraten of een onderwerp op onze agenda zetten? U bent van harte welkom! Neem daarvoor contact op met een van de fractieleden:

Marieke Vellinga – Commissie Bestjoer en Finansjes – m.vellinga.d66@sudwestfryslan.nl
Bauke van Dijk – Commissie Doarp, Stêd en Omkriten – b.vandijk.d66@sudwestfryslan.nl
Monique Hendriksen – Commissie Boarger en Mienskip – m.hendriksen.d66@sudwestfryslan.nl

1 november

19.30

Bestjoershûs
Marktstraat 1, Sneek