Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

25 publicaties gevonden.

 • Raadsvergadering van 5 oktober

  Bestemmingsplan Buitengebied: aangenomen, D66 voor.   -Amendement SP, FNP, D66, GL, D66: Hemelumer Hoeve. Aangenomen. D66 voor. -Amendement VVD, PvdA, FNP, SP, D66, GBTL, CU, GL: gewijzigd vaststellen reactienota zienswijzen en staat van wijzigingen. Aangenomen, D66 voor. -Amendement PvdA, FNP, GBTL, VVD, CU, SP: transportbedrijf De…

  • Gepubliceerd op 10 oktober 2017
 • Raadsvergadering van 20 juli 2017

  Woningvisie gemeente Súdwest-Fryslân 2017-2022. Aangenomen.  Amendement VVD (Baukje Miedema), PvdA, GL, FNP, CU, SP: onderzoek Lytse húskes. Aangenomen. D66 voor. Amendement CU (Lieuwe van der Pol), GL, FNP, SP, VVD: mogelijke ontwikkellocaties voor wonen. Aangenomen. D66 voor. Amendement GL (Angeline Kerver), SP: voordeel…

  • Gepubliceerd op 21 juli 2017
 • Raadsvergadering 15 juni 2017

  1. Rol van de raad in RO-procedures: aangenomen, D66 voor Amendement (VVD, GL, SP, CU) communicatie. D66 voor. Aangenomen. 2. Lokale heffingen SWF-Littenseradiel: aangenomen, D66 voor. Amendement (CDA, VVD) compensatie gelijke stappen (50%). Verworpen. D66 tegen. 3. Ontwikkelagenda 2017-2021: aangenomen, D66 voor. Unaniem. a. Amendement (PvdA,…

  • Gepubliceerd op 16 juni 2017
 • Wat stemt D66 in de raadsvergadering?

  Gemiddeld één keer per maand is er een raadsvergadering. De gemeente heeft alle informatie digitaal, het is zelfs mogelijk de vergaderingen live te volgen: Raad en raadscommissies Vergaderdata en -stukken Vergaderingen live en achteraf Griffie Contact met griffie…

  • Gepubliceerd op 20 mei 2017
 • Raadsvergadering 18 mei

  Uitslag van de raad van 18 mei: 1. Ontwerpprogrammabegroting FUMO: aangenomen. D66 voor. 2. Ontwerpbestemmingsplan "Uitbreiding Albert Heijn Stadsfenne-Sneek". Aangenomen. D66 voor. Motie: verkeersveiligheid fietsers Grienedyk-Middelseelaan (SP). Verworpen. D66 tegen. 3. Vrijmaken middelen uit bestemmingsreserve onderhoud gebouwen. Aangenomen. D66 voor. …

  • Gepubliceerd op 20 mei 2017
 • Besluitenlijst raadsvergadering gemeente Súdwest-Fryslân 6 april 2017

  Hier vindt u het verslag van de vergadering...

  • Gepubliceerd op 7 april 2017
 • Raadsvergadering 2 maart

  Bespreekstukken: 1. Reactienota inspraak- en vooroverleg bestemmingsplan "Buitengebied" SWF: aangenomen. D66 voor. Amendement gehele raad: aangenomen, D66 voor. Motie VVD, CDA, CU, GL: communicatie over de bestemming van een gebouw in het buitengebied: aangenomen, D66 voor. Motie VVD, CDA, CU, PvdA, GL: ruimte voor recreatie.…

  • Gepubliceerd op 3 maart 2017
 • Raadsvergadering 15 december

  1. Aanvraag rijksbijdrage in de kosten voor de opsporing conform de regeling 'Niet Gesprongen Explosieven' in de spoorhaven van Stavoren voor de realisatie 'Cruiseterminal'. Aangenomen. D66 voor. 2. Verordening 'tegenprestatie 2017'. Aangenomen. D66 voor. 3. Beleidsplan 'schulddienstverlening 2017-2020 'Samen werken aan schulden'. Aangenomen. D66 voor. Motie GL, SP,…

  • Gepubliceerd op 15 december 2016
 • Raadsvergadering donderdag 10 november

  Programmabegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020: Aangenomen, D66 voor (Riejanne heeft input geleverd voor Algemene Beschouwingen, interessant om die ook te plaatsen op de website, dacht ik zo ;))     Amendementen:   Inzake extra financiële ruimte: …

  • Gepubliceerd op 16 november 2016
 • Raadsvergadering van 29 september 2016

  1. Tweede bestuursrapportage: unaniem aangenomen. 2. Toepassen coördinatieregeling De Nije Rolpeal in Workum: aangenomen. D66 voor. Alleen GB/TTL tegen. 3. Organisatievorm Gebiedsteams: unaniem aangenomen. 4. Harmonisatie ombouwen budget- en exploitatiesubsidies dorpshuizen/-mfc's: unaniem aangenomen. 5. Wijziging "Reglement van Orde voor de raad en de

  • Gepubliceerd op 30 september 2016