Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Raadsvergadering 15 juni 2017

1. Rol van de raad in RO-procedures: aangenomen, D66 voor
Amendement (VVD, GL, SP, CU) communicatie. D66 voor. Aangenomen.

2. Lokale heffingen SWF-Littenseradiel: aangenomen, D66 voor.
Amendement (CDA, VVD) compensatie gelijke stappen (50%). Verworpen. D66 tegen.

3. Ontwikkelagenda 2017-2021: aangenomen, D66 voor. Unaniem.
a. Amendement (PvdA, FNP, CDA, VVD, D66, GL) extra geld voor het onderdeel Ut de Mienskip (Clusteragenda) en museum Hindeloopen. Aangenomen. Unaniem.

4. Jaarstukken 2016 gemeente SWF. Aangenomen. D66 voor.
Amendement GB-TTL: alleen besluiten over de punten a en b. Verworpen. D66 tegen.

Gepubliceerd op 16-06-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018