Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Raadsvergadering van 20 juli 2017

 1. Woningvisie gemeente Súdwest-Fryslân 2017-2022. Aangenomen. 
 • Amendement VVD (Baukje Miedema), PvdA, GL, FNP, CU, SP: onderzoek Lytse húskes. Aangenomen. D66 voor.
 • Amendement CU (Lieuwe van der Pol), GL, FNP, SP, VVD: mogelijke ontwikkellocaties voor wonen. Aangenomen. D66 voor.
 • Amendement GL (Angeline Kerver), SP: voordeel verduurzaming t.b.v. huurder. Verworpen. D66 tegen.
 • Motie CU (Lieuwe van der Pol), GL, SP, VVD: analyse op te rjochtsjen gemeentlik wenningbedriuw. Aangenomen. D66 voor.
 • Motie GL (Angeline Kerver), SP: convenant scholen vakmensen. Aangenomen. D66 voor.
 • Motie PvdA (Johan Langbroek), FNP, SP: innemen grondposities. Aangenomen. D66 voor.
 • Motie CDA (Anneke Koster), VVD: inbreidingslocaties. Aangenomen. D66 voor.
 • Motie SP (Harmen de Wind): voorzieningen (aangehouden)
 • Motie SP (Harmen de Wind): sociale huurwoningen (ingetrokken)
 • Motie SP (Harmen de Wind): stappenplan dorpsraden. Aangenomen. D66 voor.

 

 1. Bestemmingsplan Dorpen Noord/West gemeente Súdwest-Fryslân. Aangenomen. D66 voor. 
 • Amendement VVD (Baukje Miedema), FNP, SP: wijziging Staat van wijzigingen onderdeel Bed en breakfast. Verworpen. D66 voor.
 • Amendement FNP (Jelle Gerbrandy), VVD, GL: antennebelied (ingetrokken, wordt initiatiefvoorstel).

 

 1. Integraal voorstel  sportcomplex ‘De Rolpeal’, scholen de Pipegaal en It Finster, infrastructuur Weverswei/Spoardyk en communicatie. Aangenomen. D66 voor. 
 • Motie van wantrouwen wethouder Stoker (Klaas Jan Semplonius) GB/TLL. Verworpen. D66 tegen. Alleen GB/TLL voor.

 

 1. Plan van aanpak nieuwe rijksmiddelen voor armoedebestrijding onder kinderen. Aangenomen. D66 voor. 
 • Amendement GL (Angeline Kerver), SP: € 30.000,– uitvoeringskosten toevoegen aan totale budget. Overgenomen. D66 voor.
 • Motie CDA (Pieter Greidanus), SP: onderzoek overnemen schulden en onderzoek inhouden vaste lasten . Aangenomen. D66 voor.

 

 1. Jaarrekening  2016 en eerste begroting  2018 GR Fryslân-West. Aangenomen. D66 voor. 

 

 1. Organisatievorm  collectieve welzijnstaken 2018. Aangenomen. D66 voor. 

 

 1. Realisatie  ‘Historisch Centrum Westergo’ in Bolsward. Aangenomen. D66 voor. 
 • Amendement GB-TTL (Peter Walinga): wijziging taakstellende exploitatie. Verworpen. D66 tegen.

 

 1. Bestuursrapportage april 2017. Aangenomen. D66 voor. 
 • Motie PvdA (Johan Feenstra), FNP, GL, CU: realisatie sportvoorziening scholen en LSC 1890. Aangenomen. D66 tegen.

 

 1. Kadernota 2018. Aangenomen. D66 voor. 
 • Amendement GL (Angeline Kerver), D66: toevoeging speerpunt blz 18 glasvezel. Aangenomen. D66 voor.
 • Motie GL (Angeline Kerver): budget GVVP. Verworpen. D66 voor.
 • Motie FNP (Sicco Rypma): promoasje Toeristysk Product. Overgenomen door college.
 • Motie D66 (Marieke Vellinga), FNP, SP: persoonlijk plan leidend. Verworpen. D66 voor.
 • Motie CDA (Douwe Attema), PvdA, D66: duurzaamheidsagenda. Aangenomen. D66 voor.
 • Motie GL (Angeline Kerver): fietspaden (ingetrokken)
 • Motie VVD (Hielke Bandstra): kapitaalgoederen (aangehouden)

 

Overige stukken

 • Motie FNP (Jelle Gerbrandy), D66, GL – Gasleas oanlizzen Harinxmalân fase II. Overgenomen. D66 voor.
Gepubliceerd op 21-07-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018