Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Raadsvergadering van 5 oktober

  1. Bestemmingsplan Buitengebied: aangenomen, D66 voor.  

-Amendement SP, FNP, D66, GL, D66: Hemelumer Hoeve. Aangenomen. D66 voor.

-Amendement VVD, PvdA, FNP, SP, D66, GBTL, CU, GL: gewijzigd vaststellen reactienota zienswijzen en staat van wijzigingen. Aangenomen, D66 voor.

-Amendement PvdA, FNP, GBTL, VVD, CU, SP: transportbedrijf De Jong Parrega. Aangenomen. D66 voor.

-Amendement FNP, VVD, CU, GL, SP: Poelsma. Aangenomen. D66 voor.

-Motie CU, PvdA, VVD, D66, GL, SP: handhaving campings. Aangenomen. D66 voor.

-Motie CDA, VVD, CU, GBTL, D66, GL, SP, PvdA: stichting Op ‘e Timpe. Aangenomen. D66 voor.

 

  1. Reserveren middelen voor Frysk Hynder bij de Afsluitdijk: aangenomen. D66 voor.

 Moties over een niet op de agenda opgenomen onderwerp:

  • FNP, PvdA, VVD, D66, GL: Antennebeleid. Aangenomen. D66 voor.
  • PvdA, VVD, FNP, SP, GL: B&B-beleid. Aangenomen. D66 voor.
  • CDA, PvdA, D66, SP, VVD, GL: financiele onderhoudssituatie MFC It Joo. Aangenomen. D66 voor.
  • CDA, D66, SP, GBTL: verlagen woonlasten. Verworpen. D66 voor.
Gepubliceerd op 10-10-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018