Steun ons en help Nederland vooruit

Bibliotheken

D66 vindt het bestaan en de toegang tot een goede bibliotheek van groot belang. We blijven vasthouden aan het beleid dat in kleinere kernen prioriteit wordt gegeven aan de jeugd door schoolbibliotheken en aan boek bezorging aan huis voor minder mobiele inwoners. Maar de bibliotheek is meer dan alleen een uitleenpunt van boeken. Het is een onmisbare maatschappelijke voorziening in een open en moderne samenleving waar mensen zich verder kunnen ontwikkelen. De bibliotheek levert een breed palet aan belangrijke maatschappelijke opbrengsten. Als veilige en neutrale plek voor ontmoeting en gemeenschapsactiviteiten draagt ze bij aan het slaan van culturele bruggen en sociale cohesie. Met kennis en informatie maakt ze burgers zelfredzaam en stimuleert ze actieve participatie op de arbeidsmarkt en in het democratische proces. Door educatieve activiteiten stimuleert zij een ‘leven lang leren’ en een florerende kenniseconomie. En als culturele publiekstrekker weet zij een culturele en economische ‘boost’ te geven. Een belangrijke ontwikkeling is de Digi-Taalhuizen. Dit zijn plekken in de bibliotheek waar mensen hulp kunnen krijgen met taal en computeren. Van groot belang voor het terugdringen van laaggeletterdheid in onze gemeente.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018