Steun ons en help Nederland vooruit

Cultureel erfgoed

Ons erfgoed vormt een brug tussen ons verleden en onze toekomst. D66 vindt het belangrijk dat onze samenleving dit historisch besef met zich meedraagt. De overheid heeft de verantwoordelijkheid om het behoud van ons cultureel erfgoed te borgen en te blijven beschermen tegen de economische en politieke waan van de dag. Een helder selectiebeleid, met oog voor zowel behoud als vooruitgang, is hiervoor onmisbaar. Onze gemeente heeft zeer veel (rijks)monumenten. Het draagt bij tot een prachtige omgeving om in te wonen en te werken. Ook voor het toerisme is dit van belang. D66 vindt het belangrijk om eigenaren informatie te geven over rechten en plichten en ze te ondersteunen in de procedures met betrekking tot het onderhoud en renovatie. Maar ook een bredere bewustwording van onze historie is binnen onze gemeente belangrijk. De afgelopen jaren is fors bezuinigd op het budget, dit zal opnieuw moeten worden bekeken. Hierbij moet ook gekeken worden naar toerisme. Ons cultureel erfgoed is ons visitekaartje, niet alleen voor -toekomstige- inwoners, maar ook voor de toeristen. Een meer integrale aanpak is dus gewenst.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018