Steun ons en help Nederland vooruit

Cultuur en onderwijs

Voor D66 is cultuur een inspiratiebron voor iedereen, geen “hobby” of luxe voor enkelen. Kunst, cultuur en erfgoed kunnen verbinden en onderscheiden. Ze helpen een samenleving om voortdurend op zichzelf te reflecteren. Wij vinden een sterke culturele en creatieve sector een essentiële voorwaarde voor een open, zich ontwikkelende en verbonden samenleving. Cultuur heeft daarnaast ook economische waarde. Een bloeiende culturele sector is een reden om ergens te willen wonen en is op die manier aantrekkelijk voor talenten en bedrijven.
Ook in het onderwijs is cultuur is van groot belang. Het heeft een opvoedende en verbindende functie.

Cultuur is van ons allemaal. Elk kind moet hiermee kennis kunnen maken, omdat het een verrijking is. Daarom wil D66 aandacht voor cultuur op elke basisschool en voortgezet onderwijs als vast onderdeel van het lesprogramma. En wordt de cultuurkaart in nieuwe vorm voortgezet. D66 wil het ingezette beleid van de cultuurcoaches doorzetten, maar het aanbod verbreden naar alle scholen in onze gemeente.

Kunst, cultuur en erfgoed zorgen voor een open en verbonden samenleving.  Een bloeiende creatieve sector is voor heel veel mensen een reden om ergens te willen wonen. Bovendien maakt dit Nederland aantrekkelijk voor talenten en bedrijven.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018