Steun ons en help Nederland vooruit

Fietsers en fietspaden

D66 wil dat mensen meer en makkelijker gebruik kunnen maken van de fiets. Wat D66 betreft wordt het netwerk van fietsverbindingen verbeterd, onder andere door meer stallingvoorzieningen in stadcentra, bij stations, publieke voorzieningen en bedrijven. Daarnaast wordt de verkeersveiligheid voor fietsers verbeterd door het beter inrichten van fietspaden en verkeersstromen.

Het fietsverkeer dient zoveel mogelijk gescheiden te worden van het autoverkeer om de veiligheid zo groot mogelijk te maken. In het buitengebied van de gemeente moet meer aandacht komen voor fiets- en wandelpaden. Dit heeft een tweeledig doel. Het moet veiliger worden voor gebruikers, vooral schoolkinderen en recreanten. Ook verhoogt het de toeristische aantrekkingskracht van het buitengebied.
D66 wil dat de gemeente een integraal fietspadenplan/fietspadenvisie gaat ontwikkelen waarbij we het netwerk van nu in kaart brengen en de gewenste toevoegingen ook. Op die manier kunnen we op een doordachte en grondige manier ons fietspadennetwerk optimaliseren. Hierbij moeten we ook aansluiten op het Fietsplan van de Provincie Fryslân.

D66 wil daarnaast dat er, net als op verschillende Waddeneilanden, fietspaden aan de buitenkant van de dijk komen. Dit trekt onder andere meer toeristen, maar laat ook de eigen inwoners meer genieten van het IJsselmeer.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018