Steun ons en help Nederland vooruit

Integrale kindcentra en Brede school

Scholen zijn een centraal ontmoetingspunt in wijken, dorpen of clusters van dorpen. Juist bij scholen kunnen we, ook in krimpgebieden, voorzieningen samenvoegen zodat deze voor iedereen goed bereikbaar zijn.
D66 wil daarom (blijven) inzetten op het doorontwikkelen van Integrale kindcentra, waar voor- en naschoolse opvang en school worden gecombineerd in één gebouw. Op sommige plekken in de gemeente kunnen we dit ook combineren met bijvoorbeeld een bibliotheekfunctie, dorpshuis en dagbesteding voor ouderen en mensen met een beperking. Bij het opzetten van Integrale kind/dorp/wijkcentra is het belangrijk dat de inwoners meedenken en een belangrijke rol spelen in de invulling.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018