Steun ons en help Nederland vooruit

Jeugdbeleid

D66 vindt dat de gemeente een belangrijke verantwoordelijkheid heeft in de preventie, signalering en verwijzing in geval van opgroei- en opvoedingsproblemen. Gemeentelijk jeugdbeleid vormt een schakel met jeugdzorg en onderwijs. Voor D66 is een integrale benadering  essentieel om snel en adequaat hulp te kunnen bieden. Immers, het kind is het uitgangspunt. Ook wil D66 dat er binnen 12 uur een huisbezoek wordt georganiseerd door het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling (AMK) als er een ernstige melding van kindermishandeling binnenkomt.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018