Steun ons en help Nederland vooruit

Kernenbeleid en Clusteragenda

De dorpen en wijken in steden, de zogenaamde kernen, zijn van groot belang voor de leefbaarheid. We willen inwoners een rol (blijven) geven bij het gezamenlijk bedenken van slimme oplossingen bij vernieuwingen. De rol van dorps- en wijkbelangen vinden wij heel belangrijk en waardevol. Ook andere belangenpartijen moeten worden meegenomen in het proces. Naast het kernenbeleid, zijn we de afgelopen periode begonnen met de inrichting van clusters: groepen van dorpen en wijken hebben een agenda opgesteld ten aanzien van belangrijke voorzieningen in hun cluster. Deze agenda zal actief op de agenda van het college en de raad moeten komen, inclusief de financiering hiervoor.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018