Steun ons en help Nederland vooruit

Kleine scholen

Voor D66 is het uitgangspunt voor kleine scholen “kwaliteit voor kwantiteit”. Een kleine school die het goed doet verdient het ook om door te kunnen gaan. Maar kleine scholen zijn ook kwetsbaar. Waar sluiting dreigt vanwege krimpend leerlingaantal wil D66 inzetten op oplossingen die zoveel mogelijk “van onderop” komen. Ouders, scholen, gemeenschappen hebben een sterke stem hierin. Daarin moeten we ook flexibel kunnen zijn en ruimte bieden aan innovatieve oplossingen op het gebied van bijvoorbeeld huisvesting en leerlingenvervoer.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018