Steun ons en help Nederland vooruit

Leegstand en leefbaarheid

In onze steden en dorpen blijft leegstand van winkels en woningen een aandachtspunt. D66 wil innovatieve initiatieven op dit gebied aanmoedigen. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de gemeente hiertoe ruimte moet geven in bestemmingsplannen en in de toekomstige uitvoering van de nieuwe omgevingswet.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018