Steun ons en help Nederland vooruit

Onderwijs en de gemeente

Onderwijs is voor D66 altijd een kernonderwerp geweest. Goed onderwijs zet deuren open naar een mooie toekomst.  Als gemeente kunnen we veel meer betekenen voor het onderwijs dan slechts huisvestingsbeleid vormgeven. Als gemeente hebben we tenslotte een direct belang bij goed en divers onderwijs in onze gemeente: Het verhoogt de aantrekkelijkheid van het vestigingsklimaat en zorgt voor ontwikkelkansen voor onze inwoners.
Als gemeente moeten we dan ook een actieve rol pakken en samen met de onderwijsinstellingen inzetten op een goede samenwerking en een ambitieuze onderwijsagenda. Als gemeente kunnen we onder andere aanmoedigen, innovatie ondersteunen, contacten leggen en uitdagen. Om ervoor te zorgen dat de gemeenteraad op de hoogte blijft van de staat van het onderwijs in Súdwest Fryslân wil D66 een jaarlijkse themabijeenkomst onderwijs instellen waarin bestuurders en de gemeenteraad in gesprek gaan met docenten en onderwijsbestuurders.

Als gemeente moeten we ruimte geven en hulp bieden aan innovatieve onderwijsconcepten zoals die nu ook al een thuis vinden in onze gemeente. Om scholen extra aan te moedigen zich te ontwikkelen wil D66 een gemeentelijke Onderwijsprijs instellen met daarbij een leraar van het jaar verkiezing.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018