Steun ons en help Nederland vooruit

Passend onderwijs

Gedwongen thuiszitten is voor D66 nooit acceptabel. D66 wil dat elk kind een passende plek binnen het onderwijs krijgt. Het mag daarbij niet uitmaken of een kind hoogbegaafd is of juist meer moeite heeft om mee te komen. Ieder kind verdient een eerlijke kans op onderwijs dat past bij zijn of haar capaciteiten. We willen dit als gemeente ondersteunen door ervoor te zorgen dat het onderwijs goed aansluit op de (jeugd)zorg en ervoor te zorgen dat de (regionale) samenwerkingsverbanden helder en transparant zijn, zodat ouders en kinderen weten waar ze aan toe zijn.

D66 wil bij de scholen van SWF werkplekken realiseren voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Verder willen we dat de wethouder de raad tijdig informeert over ontwikkelingen in het passend onderwijs en het onderwijs in het algemeen zodat de gemeenteraad tijdig kan bijsturen als dat nodig is.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018