Steun ons en help Nederland vooruit

Ruimtelijke Ordening

D66 is voorstander van duurzaam bouwen voor de lange termijn. We zetten in op hergebruik van leegstaande panden en gebouwen waar mogelijk. We willen woningen voor meerdere generaties. Maatwerk stelt D66 hierbij centraal waarbij de ruimte en ideeën van initiatiefnemers uit de woongemeenschappen zelf van groot belang zijn. De gemeente is coöperatief en ondersteunend.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018