Steun ons en help Nederland vooruit

Sport voor iedereen

D66 vindt dat sport en bewegen onontbeerlijk zijn voor een gezonde en vitale bevolking. Helaas is het nog niet voor iedereen vanzelfsprekend om te gaan sporten en dat een leven lang te blijven doen. Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen sporten minder dan kinderen van rijke ouders en dat vinden wij niet acceptabel. Alle kinderen verdienen gelijke ontwikkelkansen. Wij blijven daarom inzetten op de sportsnuffelweken en buurtsportcoaches.Ook willen we dat de vergoeding van sportactiviteiten in de kindpakketten moet zitten die de gemeente aanbiedt. Ook willen we inzetten op bewegingsprogramma’s voor mensen met een beperking en ouderen.

D66 is tevreden over het huidige sportbeleid. Als gemeente hebben we daarin een faciliterende en verbindende rol. Wel ligt er nog een taak op het gebied van bekendheid. We moeten er op inzetten dat niet alleen elke inwoner mee kan doen, maar dat ook iedere inwoner weet dat hij mee kan doen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018